U Strategiji razvitka hrvatske poljoprivrede ističe se da su temeljni prioriteti, odnosno taktička varijanta za njeno provođenje “razvitak službi za pružanje usluga poljoprivrednicima, savjetodavne službe, istraživanje tržišnih informacija, upravljanje gospodarstvima te nova poslovna struktura”.

Poseban značaj treba dati edukaciji poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva koje bi trebalo kroz suvremene oblike gospodarenja pridonijeti rastu ukupnog gospodarstva i njegovoj konkurentnosti na svjetskom tržištu.

Pored tehnoloških znanja, seljake treba educirati o ekonomskoj, financijskoj i tržnoj infrastrukturi koja je nužna za razvoj njegova gospodarstva. Posebno je nužno educirati sadašnje i potencijalno članstvo zadruga o funkcioniranju zadrugarstva kao gospodarskog sustava. Hrvatski zadružni savez će raditi na organizaciji “zadružne škole” koja će permanentno obrazovati zadrugare i zadružne radnike i koja će djelovati kao institucija u sastavu Hrvatskog zadružnog saveza.

Hrvatski zadružni savez će i ubuduće organizirati godišnja savjetovanja za sve zadruge s najaktualnijim temama, zatim Dan zadrugara za vrijeme Zagrebačkog velesajma kada zajedno sa zadrugama organizira i nastup na izložbenom prostoru. Zatim povremena regionalna savjetovanja, savjetovanja s temama iz tehnologije poljoprivredne proizvodnje, prezentaciju poljoprivrednih strojeva sa stručnim predavanjem i dr. Zatim će organizirati stručna putovanja u inozemstvo na poljoprivredne sajmove, kao i posjete zadružnim institucijama i drugim organizacijama u cilju upoznavanja sa dostignućima suvremene organizacije poslovanja, tehnike i tehnologije.