Hrvatski poljoprivredni zadružni savez (Savez) je stručno, poslovno, dobrovoljno i neprofitno udruženje zadruga, uglavnom poljoprivrednih. Djelatnost, organizacija i ustroj Saveza utvrđeni su člancima 24. (16) i 25. Zakona o zadrugama (N.N. br. 36/95. i 12/02.). U Hrvatski poljoprivredni zadružni savez se učlanjuju članice donošenjem odluke Skupštine, kao i u druge saveze i on nije hijerarhijski postavljen prema drugim strukovnim i teritorijalnim zadružnim savezima.

U Savezu je zaposleno 2 osobe, predsjednik Saveze i administrativna djelatnica. Savez je član Hrvatske mreže konzultanata od njenog osnivanja.

Hrvatskim poljoprivrednim zadružnim savezom upravlja Skupština, Nadzorni odbor, predsjednik i upravitelj. Skupština bira predsjednika i upravitelja Saveza. Poslovanje Saveza nadzire Nadzorni odbor.

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je neprofitna organizacija koja se financira članskim doprinosom, konzultantskim uslugama i zakupninom od zakupa poslovnog prostora u zgradi.