Uloga zadružnog saveza prema zakonskoj definiciji obuhvaća vrlo širok obujam poslova, od pružanja strucne pomoći pri promicanju poslovanja zadruga do suradnje s nadležnim državnim tijelima kod donošenja propisa i mjera od interesa za zadruge.

Interno u okviru zadružnog saveza zadruge usklađuju i ostvaruju gospodarske i poslovne interese na domaćem i stranom tržištu.

Prema sadržaju rada Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je upućen na suradnju s različitim poslovnim i strukovnim udruženjima, znanstvenim institucijama i tijelima državne vlasti.

Institucionalno zadrugarstvo potpada pod resor Ministarstva obrta i poduzetništva, koje također ima pravo nadzora na zadrugama. Program poticanja malog gospodarstva, obrtništva, zadrugarstva, malih i srednjih trgovačkih društava koji vode Ministarstvo obrta i poduzetništva i Hrvatska garancijska agencija uključili su Hrvatski poljoprivredni zadružni savez i Zadružni savez Dalmacije u mrežu konzultanata radi pomoći u pripremi i provedbi poduzetničkih pothvata.

U tom sklopu visok stupanj suradnje mora se polučiti sa tijelima lokalne uprave i samouprave.

Kvalitetna suradnja sa županijama i općinama već je uspostavljena, a bit će nužno na lokalnoj razini imati zajednička koordinativna tijela.

Suradnja s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva potpuno je prirodna jer se najveći broj zadruga bavi poljoprivredom i preradom, a na poslovima unapređivanja mnogo je dodirnih točaka s Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora po svom sadržaju rada su najsličnije Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu i neki poslovi na izgradnji gospodarskog sustava moraju se učiniti zajednički.

Značajnu suradnju Savez ostvaruje sa pojedinim udrugama kao što su udruge voćara, stočarske udruge, udruga proizvođača gljiva i dr. Ovu suradnju treba još više razvijati i unapređivati jer pojedine udruge postupno prerastaju u zadruge, a negdje su članovi udruga ujedno i zadrugari neke zadruge.

Od inozemnih institucija kvalitetna suradnja mora se uspostaviti sa zadružnim savezima u susjednim zemljama.