Hrvatski zadružni savez smatra da se zadruge moraju više profilirati kao proizvođačko – prerađivačke tvrtke. Tada će i seljaci kao proizvođači poljoprivrednih sirovina: mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa imati više interesa da putem njih ostvare svoj ekonomski interes.

Također smatramo da bi i sredstvima poticaja na državnoj razini trebalo poticati razvitak zadružnih vinarija, uljara, klaonica, mljekara, hladnjača.

Savez je zbog toga organizirao izradu predinvesticijskih i investicijskih elaborata za seljačka gospodarstva i zadruge. U 1997. godini u Savezu je izrađeno tridesetak takvih elaborata. Pored toga Savez će vršiti konzultativne usluge te raditi na planiranju razvitka i obnove poljoprivredno-prehrambenog sustava na temelju specifičnosti i komparativnih prednosti pojedinih regija, posebno na oslobođenom, brdsko-planinskom i otočkom području.

 

Hrvatski zadružni savez se uključio u hrvatsku mrežu konzultanata za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i zadrugarstva u organizaciji Ministarstva gospodarstva i Hrvatske garancijske agencije, te se očekuje povećanje poslova u idućem razdoblju.

Hrvatski zadružni savez će sustavno informirati i instruirati svoje članstvo o izboru, pripremi i realizaciji programa razvitka i dokapitalizacije.

Hrvatski zadružni savez će još intenzivnije djelovati na obnovi i razvitku zadruga na oslobođenom području. Usklađivanje sa Zakonom o zadrugama je uspješno provedeno te su se zadruge uključile u pravni sustav Republike Hrvatske. U budućoj aktivnosti posebno treba završiti evidenciju i upis zadružne imovine, te izraditi programe obnove i dokapitalizacije.