Područje konzultantskog rada: 

Kao član Hrvatske mreže konzultanata, u okviru konzultantskih poslova Savez obavlja nekoliko grupa konzultantskih usluga. Tu su tehnološke, ekonomske, pravne i / ili organizacijske konzultantske usluge za članice Saveza i ostale gospodarske subjekte. Preferirano područje rada s aspekta tehnologije proizvodnje su poljoprivreda  i prehrambena industrija (obrt). S aspekta organizacije to su: obiteljska gospodarstva, obrti, zadruge i trgovačka društva. S aspekta unutrašnje  unutarnje organizacije to su: tehnologija proizvodnje, marketing, rukovođenje resursima (sirovine, energija, radna snaga: novo zapošljavanje, zbrinjavanje viška, zasnivanje kooperantskih odnosa ili poduzetništva), analiza poslovanja, planiranje proizvodnje, planiranje i provedba investicija i priprema i izrada projektne i investicijske dokumentacije te edukacija.

PODACI O DJELATNOSTIMA SAVEZA:
Izvršeno posljednjih godina

 

  • Priprema podloga i koordinacija poslova na izradi, donošenju i primjeni Zakona o zadrugama i drugih zakonskih akata vezanih uz temeljnu djelatnost. Izrada dokumentacije za usklađivanje zadruga sa Zakonom o zadrugama. 1995.
  • Koordinacija poslova na osnivanju i poticanju rada udruga. i osnivanje Središnjeg saveza poljoprivrednih udruga.
  • Priprema i organizacija regionalnih i središnjeg godišnjeg zadružnog savjetovanja.
  • Organizacija Dana zadrugara na sajmovima u Republici Hrvatskoj – stručna savjetovanja i organizacije izložbi zadružnih proizvoda.
  • Organiziranje stručnih putovanja na izložbe i edukativne skupove u zemlji i inozemstvu.
  • Suradnja sa srodnim institucijama u Europi i svijetu. Obavljanje konzultantskih usluga za međunarodne organizacije.
Koordinacija poslova s Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom obrta i poduzetništva,  te Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu na educiranju članstva i agrarne populacije. Priprema i izdavanje biblioteke „Poljoprivredni savjetnik“ i „Zadružni poduzetnički savjetnik“ u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo „Monografije“ povodom 150 godina hrvatskog poljoprivrednog zadrugarstva (autor: Željko Mataga, nakladnik: Božo Volić. Do sada je izdano 15 naslova u tiraži preko 50.000 primjeraka. Suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama.

Realizirajući usvojeni izdavački plan u proteklom razdoblju izdano je više naslova i to: brošura, „Proizvodnja krumpira“ – autora M. Bolfa i I. Buturca u nakladi od 5.000 primjeraka, tehnološki naputak „Striža ovaca“ – autora dr. Pavić i mr. Mioća (naklada 5.000 primjeraka), knjiga „Mlijeko, dobivanje, čuvanje i kontrola“ – autora dr. V. Rupića i J. Havranek (naklada 5.000 primjeraka), dva izdanja knjige „Zadružni priručnik“ – autora Ž. Matage, A. Matijaševića, i M. Kosijela (naklada 4.000 primjeraka), tehnološki naputak „Štetnici u tlu“ – autora akademika M. Maceljskog (naklada 5.000 primjeraka),  knjiga „Proizvodnja kukuruza“ – autora dr. A. Pucarića, dr. Z. Ostojiča i dr. M. Čuljata (naklada 3.000 primjeraka), knjiga „Traktor na obiteljskom gospodarstvu“ autora dr. D. Filipovića i mr. N. Jagara (naklada 2.000 primjeraka), knjiga i video kazeta „Proizvodnja krastavaca za preradu“ – autora dr. Z. Matotana (naklada 2.000 primjeraka), knjiga „Zaton o poljoprivrednom zemljištu, autora M. Stipića (naklada 1.000 primjeraka), knjiga „Proizvodnja konzumnih aja“ dr. S. Mužica (naklada 3.000 primjeraka), knjiga „Proizvodnja krumpira“, zatim knjiga „Nove tehnologije u vinogradarstvu“, autora dr. B. Perušića, nekoliko brošura iz područja tehnologije sušenja poljoprivrednih proizvoda, te knjiga  o štedno-kreditnom zadrugarstvu.

O opsegu i značaju ovog projekta koji je veoma dobro prihvaćen u javnosti dovoljno govori sintetski podatak da je tiskano 15 naslova u nakladi od 42.000 primjeraka uz sudjelovanje 25 autora naših najistaknutijih znanstvenika i stručnjaka, a samo na promocijama održanim na najvišoj razini bilo je nazočno više od 3.500 sudionika.

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je organizirao 28. studenog 2014. godine obljetnicu 150 godina hrvatskog poljoprivrednog zadrugarstva i tom prigodom štampao „Monografiju“ na cca 250 stranica, čiji je autor Ž. Mataga sa suradnicima, a nakladnik B.Volić, upravitelj Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza.

Izrada poslovnih planova i investicijskih programa, strateških razvojnih programa poljoprivrede regija, preustroja poduzeća i upravljanja resursima. Od 1992. godine izrađeno je više od 300 programa-elaborata. Programi su rađeni za poljoprivredna gospodarstva, obrt, zadruge i trgovačka društva, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Veći dio izrađenih djela temelji se na primijenjenim tehnološkim procesima iz domene proizvodnje hrane. Primijenjene su tehnologije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao i za doradu poljoprivrednih proizvoda.

Ne postoji tradicionalni agrarni projekt koji nije ekonomski obrađen u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu.

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je neprofitna organizacija koja se financira članskim doprinosom, konzultantskim uslugama i zakupninom od zakupa poslovnog prostora u zgradi.
2014. godine Hrvatski poljoprivredni zadružni savez na čelu s upraviteljem Božom Volićem i njegovim suradnicima, ugradio je lift u cijelu zgradu (5 katova), te na taj način značajno povećao vrijednost same zgrade i njenu funkcionalnost. Osim toga, Savez je u 2014. godini izvršio i legalizaciju cijele zgrade.

Za postojeće i nove poljoprivredne zadruge ili interesne skupine, Savez provodi edukaciju na više razina. Za sve zadrugare ili potencijalne zadrugare provodi se jednodnevna temeljna edukacija koja služi boljem informiranju zadrugara i stjecanju znanja iz oblasti zadrugarstva (osnivanje, upravljanje, ciljevi, načela, prednosti, funkcioniranje…). Za zadružno poslovodstvo provodi se višednevna specijalistička edukacija koja osim o zadrugarstvu poučava o poslovnom planiranju, marketingu, tehnološkim procesima u proizvodnji i doradi proizvoda, legislativi i certifikaciji proizvoda, brandingu…). Pri provođenju specijalističke edukacije koriste se renomirani stručnjaci iz drugih institucija prema potrebi korisnika.