Težeći postizanju maximalnog učinka u svim domenama zadružnog poslovanja, nužno je pratiti tehnička dostignuća suvremenih sustava u razvijenim zemljama. Ovdje se misli na brz i velikom krugu korisnika dostupan sustav informiranja.

Sustavu nedostaje informacija. Do nje se dolazi klasičnim načinom: tisak, telefon, fax, pošta. Vrijeme dostave informacije je najmanje 12 sati, dakle često već prekasno.

Rješenje ovog problema HZS nalazi u omasovljenju korištenja personalnih računala putem zajedničke mreže podataka, prvenstveno putem Interneta.

Ovo je potrebno zbog:

1. pravodobnog informiranja

2. uvođenja zajedničke metodologije obračuna PDV

3. širenja mreže štednokreditnih povjerenstava

4. poboljšanju prometa roba i usluga

Hrvatski zadružni savez će iznaći najpovoljnije uvjete za nabavu kompjuterske opreme, programske podrške za obračun poreza, obračunskih kartica zadrugara ili kooperanata i ostalog software-a, umreživanje u jedinstven poslovni sustav i dnevne informacije putem vlastite WEB-stranice na Internetu. Izvršit će se i edukacija svih korisnika.