Neonikotinoidi su zabranjeni u EU

Sud Europske unije presudio je 19. siječnja da države članice više ne mogu dozvoliti privremena izuzeća za zabranjene neonikotinoidne pesticide toksične za pčele. Time je polovica svih takvih odstupanja ukinuta, navodi Euractiv

Zahtjev su podnijele grupe aktivista Pesticide Action Network PAN Europe i Nature & Progrès Belgium zajedno s belgijskim pčelarima.

Osporena odobrenja u Belgiji, a zaustavljena u Francuskoj

Neće biti dozvoljeno tretiranje sjemena izričito zabranjenim sredstvima za zaštitu bilja po zakonu EU, a koja pripadaju klasi neonikotinoida gdje se ubrajaju imidakloprid, klotianidin i tiametoksam.

Najnovija presuda odnosi se na šest odobrenja koje je belgijska država izdala za upotrebu ovih sredstava za zaštitu bilja u slučaju vanrednih situacija.

IZVOR: https://www.agroklub.com/ratarstvo/donesena-presuda-neonikotinoidi-su-zabranjeni-u-eu-nema-izuzeca/83670/