Snježna plijesan na žitaricama i travama

Otapanje snijega, suvišna vlaga, prerasle biljke i niža temperatura pogoduju pojavi bolesti

Prvi znaci bolesti mogu se na žitaricama pojaviti već u proljeće. Na listovima se pojavljuju pjege. Međutim, najviše se simptomi uočavaju u vrijeme otapanja snijega. Uginule biljke leže na površini zemlje, a prekrivene su micelijama bjeličaste boje. Bijelo-ružičaste mrlje se javljaju u vidu otoka koja se međusobno spajaju. Kod jakog napada uočava se izumiranje čvora busanja, korijena i cijele biljke.

U ljetnom razdoblju se u podnožju preživjelih i na ostacima uginulih razvijaju periteciji (plodno tijelo) s askosporama. Tijekom dana kada su padaline i temperatura niža, one se oslobađaju i inficiraju gornje listove na kojima se pojavljuje nekroza. Zahvaćeni mogu biti stabljika i lisni rukavac, ali i klas. Gljivica prezimljava na sjemenu ili biljnim ostacima.

IZVOR: https://www.agroklub.com/ratarstvo/snjezna-plijesan-na-zitaricama-i-travama/83667/