SURADNJA SA INSTITUCIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

            Uloga zadružnog saveza prema zakonskoj definiciji obuhvaca vrlo širok obujam poslova, od pružanja strucne pomoci pri promicanju poslovanja zadruga do suradnje s nadležnim državnim tijelima kod donošenja propisa i mjera od interesa za zadruge.

          Interno u okviru zadružnog saveza zadruge uskladuju i ostvaruju gospodarske i poslovne interese na domacem i stranom tržištu.

          Prema sadržaju rada Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je upucen na suradnju s razlicitim poslovnim i strukovnim udruženjima, znanstvenim institucijama i tijelima državne vlasti.

          Institucionalno zadrugarstvo potpada pod resor Ministarstva obrta i poduzetništva, koje takoder ima pravo nadzora na zadrugama. Program poticanja malog gospodarstva, obrtništva, zadrugarstva, malih i srednjih trgovackih društava koji vode Ministarstvo obrta i poduzetništva i Hrvatska garancijska agencija ukljucili su Hrvatski poljoprivredni zadružni savez i Zadružni savez Dalmacije u mrežu konzultanata radi pomoci u pripremi i provedbi poduzetnickih pothvata.

          U tom sklopu visok stupanj suradnje mora se poluciti sa tijelima lokalne uprave i samouprave.

          Kvalitetna suradnja sa županijama i opcinama vec je uspostavljena, a bit ce nužno na lokalnoj razini imati zajednicka koordinativna tijela.

          Suradnja s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva potpuno je prirodna jer se najveci broj zadruga bavi poljoprivredom i preradom, a na poslovima unapredivanja mnogo je dodirnih tocaka s Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

          Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnicka komora po svom sadržaju rada su najslicnije Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu i neki poslovi na izgradnji gospodarskog sustava moraju se uciniti zajednicki.

          Znacajnu suradnju Savez ostvaruje sa pojedinim udrugama kao što su udruge vocara, stocarske udruge, udruga proizvodaca gljiva i dr. Ovu suradnju treba još više razvijati i unapredivati jer pojedine udruge postupno prerastaju u zadruge, a negdje su clanovi udruga ujedno i zadrugari neke zadruge.

          Od inozemnih institucija kvalitetna suradnja mora se uspostaviti sa zadružnim savezima u susjednim zemljama.

povratak

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 02-04-2000. /