Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Hrvatski poljoprivredni zadružni savez pokrenuli su izdavanje stručne biblioteke "Poljoprivredni savjetnik"

 NOVOSTI

PROIZVODNJA KRUMPIRA
Autori:
mr.sc. Ivan Buturac, Mladen Bolf, dipl. ing.

Cijena: 98,00 kn

Pregled sadržaja knjige


ZADRUGARSTVO NA PRAGU NOVOG TISUĆLJEĆA
Zbornik radova s Međunarodnog zadružnog savjetovanja,
Poreč, svibanj 2000

Cijena: 50,00 kn

 

Do sada je izdano:

1. SELJAK I ZADRUGA
Autor: Željko Mataga
2. PROIZVODNJA KUKURUZA
Autori: prof. dr. Aleksandar Pucarić, prof. dr. Zvonimir Ostojić, Mile Čuljat
Cijena: 70,00 kn
3. ZADRUŽNI PRIRUČNIK
Autori: mr. Željko Mataga, Anton Matiješević i Miloš Kosijer
Cijena: 50,00 kn
4. TRAKTOR NA POLJOPRIVREDNIM OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA
Autori: prof. mr. Nikola Jagar i dr. Dubravko Filipović
Cijena: 50,00 kn
5. ŠTETNICI U TLU
Autor: Akademik prof. dr. Milan Maceljski
Cijena: 9,00 kn

6. PROIZVODNJA KRASTAVACA ZA PRERADU
(s video kasetom)
Autori: dr. Zdravko Matotan i dipl. ing. Tatjana Mećimurec

Cijena: 98,00 kn

7. PROIZVODNJA KRASTAVACA ZA PRERADU
(Knjižica bez video kazete)

Cijena: 50,00 kn

8. ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Autor: M.Stipić
Cijena: 90,00 kn
9. PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA
Autor: Prof. dr. Stjepan Mužić
Cijena: 50,00 kn
10. BAJAM - BADEM - MENDULA
Autor: Dr. Špiro Gizdić dipl.ing.agf
11. MLIJEKO-DOBIVANJE, ČUVANJE, KONTROLA
Autori: prof. dr. Jasminka L. Havranek i prof. dr. Vlatko Rupić
Cijena: 50,00 kn

 

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 10.02.2020 /