POPIS POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1.PROSINCA 1999.

 

ŠTEDNO-KREDITNO ZADRUGARSTVO

          Na inicijativu Hrvatskog zadružnog saveza 1991. godine osnovana je Središnja štedno-kreditna zadruga “Štednokred”. Osnovali su je: zadružni savezi, poljoprivredne zadruge te određen broj fizičkih osoba na osnovi Zakona o štedno-kreditnim organizacijama iz 1989. godine.

          U 1997. godini “Štednokred” se osposobljava kadrovski i financijski i intenzivira aktivnost štednje i kreditiranja u okviru članica Hrvatskog zadružnog saveza.

          Zadaća je Hrvatskog zadružnog saveza i “Štednokreda” da izgrađuju mrežu štedno-kreditnih zadruga koje će biti kadrovski, prostorno, stručno i tehnički oslonjene na poljoprivredne zadruge i njihovo članstvo.

          Zajedno sa “Štednokredom” kao središnjom zadrugom uspostavlja se tako sustav samofinanciranja u poljoprivredi i zadrugarstvu. To je u skladu i sa Strategijom razvitka poljoprivrede, u kojoj se ističe da je potrebno razviti seosku štednju i kreditne programe po zadružnim načelima te “brže razvijati štedno-kreditne zadruge u selima”.

         
Novi Zakon o štedno-kreditnim zadrugama, koji je donešen ove godine, dat će jači poticaj osnivanju i razvitku štedno-kreditnih zadruga u Hrvatskoj.

 

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 02-04-2000. /