UVOD :

       
Polazeći od Strategije razvitka hrvatske poljoprivrede u kojoj se značajno mjesto daje edukaciji poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez pokrenuo je izdavacku djelatnost i biblioteku "Poljoprivredni savjetnik". 

        Temeljni cilj biblioteke je da se obiteljska gospodarstva i ostali subjekti organizirane poljoprivredne proizvodnje u našoj državi educiraju, informiraju i osposobe za razvoj i agrarnu proizvodnju primjerenu europskim uvjetima i dostiginućima. U okviru biblioteke konstituiran je izdavački savjet na cijem je čelu ministar, a članovi savjeta su najistaknutiji predstavnici agrarne struke i znanosti u našoj državi. 

        Realizirajući usvojeni izdavački plan u proteklom razdoblju izdano je više naslova i to: brošura, "Proizvodnja krumpira"-autora M. Bolfa i I. Buturca u nakladi od 5.000 piimjeraka, tehnološki naputak "Striža ovaca" - autora dr. Pavić i mr. Mioća (naklada 5.000 primjeraka), kujiga "Mlijeko, dobivanje, čuvanje i kontrola" - autora dr. V. Rupića i J. Havranek ( naklada 5.000 primjeraka), dva izdanja knjige "Zadružni priručnik" - autora Ž. Matage, A. Matijaševića, i M. Kosijeia (naldada 4.000 primjeraka), tehnološki naputak "Štetnici u tlu" - autora akademika M. Maceljskog (naklada 5.000 primjeraka), knjiga "Proizvodnja kukurza" - autora dr. A. Pucarića, dr. Z. Ostojiča i dr. M. Čuljata (naklada 3.000 primjeraka), knjiga "Traktor" na obiteljskom gospodarstvu" autora dr. D. Filipoviča i mir. N. Jagara (naklada 2.000 pimjeraka), knjiga i video kazeta "Proizvodnja krastavaca za preradu" - autora dr. Z. Matotana (naklada 2.000 pmnjeraka), knjiga "Zakon o poljoprivrednom zemljištu, autora M. Stipića (naklada 1.000 primjeraka), knjiga 'Proizvodnja konzumnih jaja" dr. S. Mužica (naklada 3.000 primjeraka). 

        U pripremi je drugo izdanje brošure "Proizvodnja krumpira", zatim knjiga "Nove tehnologije u vinogradarstvu", autora dr. B. Peršurića, nekoliko brošura iz područja tehnologije sušenja poljoprivrednih proizvoda, te knjiga o štedno-kreditnom zadirugarstvu. 

        0 opsegu i značaju ovog projekta koji je veoma dobro prihvaćen u javnosti dovoljno govori sintetski podatak da je tiskano deset naslova u nakladi od 42.000 primjeraka uz sudjelovauje 25 autora nasih najistaknutijih znanstvenika i stručnjaka, a samo na promocijama održanim na najvišoj razini bilo je nazočno više od 3.500 sudionika.

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 10.02.2020 /